Voor verwijzers

De beleving van een reguliere baan

Ons belangrijkste uitgangspunt is: leren doe je door te doen. Samen met de jongere richten we ons op re-integratie in het onderwijs en/of de arbeidsmarkt. Wij geloven dat door de jongere de ervaring, waardering en beleving van een ‘reguliere baan’ te bieden, er meer impact kan worden gecreëerd in de ontwikkeling van onze jongeren.

Oefenen in de praktijk

Om zicht te krijgen op een passend perspectief, voeren de jongeren diverse werkzaamheden uit. De jongeren leren vaardigheden door te oefenen in de praktijk. Het oefenen gebeurt tijdens het uitvoeren van fysieke werkzaamheden. De insteek is om “echt” werk te leveren dat betekenis heeft en bruikbaar is, dit om de jongeren te motiveren en gemotiveerd te houden.

relatie, autonomie en competentie

De jongere krijgt een begeleider toegewezen, waarmee hij samen werkzaamheden uitvoert. Onze begeleider heeft een voorbeeldfunctie en coacht de jongere tijdens het uitvoeren van fysieke werkzaamheden. Het coachen gebeurt vanuit de drie basisbehoeften: relatie, autonomie en competentie. De jongere wordt zonder teveel nadruk op gedragswijzigingen beïnvloed door een rolmodel, zijn begeleider. De jongere wordt op deze manier stapsgewijs begeleid bij de ontwikkeling naar zelfstandigheid en het leren nemen van verantwoordelijkheden.

Een plan op maat

Iedere jongere werkt aan zijn eigen plan. De leefwereld en de eigen ontwikkeldoelen van de jongeren zijn uitgangspunten. We werken handelingsgericht. Hierdoor sluiten we aan bij de behoefte en werken we samen met de omgeving.

Groepsbegeleiding op 2 locaties

Het leren wordt gezien als een sociaal proces, waarbij geleerd wordt via interactie en samenwerking. De groepsbegeleiding wordt geboden op twee locaties, namelijk in Feerwerd en Warffum. Op welke locatie de jongere geplaatst wordt, stemmen we tijdens de kennismaking en de intake af.

Onze doelgroepen

  • Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt of het onderwijs.

  • Jongeren die dreigen uit te vallen of uitgevallen zijn in het onderwijs of arbeid.

  • Jongeren die wonen in de provincie Groningen en een leeftijd hebben van 14 tot 23 jaar.

Is de jongere 18+ en valt hij niet meer onder de jeugdwet, dan hebben we graag contact om te kijken op welke manier we iets voor de jongere kunnen betekenen!

Trajecten jeugd

  • Ontwikkelingsgerichte daginvulling

  • Job coaching

  • Arbeidsmatige daginvulling

  • Bemoeizorg

  • Sociale activering

RIGG

  • Groepsbegeleiding basis (45A49)

  • Individuele begeleiding basis (45A04)

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Benieuwd naar de specifieke invulling van onze trajecten? Neem gerust contact op en laten we snel een kennismaking inplannen!

Missie

De Kwajongens combineren regulier werknemerschap, educatie en re-integratie. Zo bouwen we aan een goed onderhouden leefomgeving en toekomst voor jongeren met een minder gemakkelijke achtergrond. Jongeren worden zonder te veel nadruk op gedragswijzigingen beïnvloed door een rolmodel om de jongere uiteindelijk een passend perspectief te bieden.

Visie

In iedere Kwajongen schuilt een harde werker & in iedere harde werker schuilt een kwajongen.