VAN KWAJONGENS TOT VAKKRACHTEN

Wij zijn De Kwajongens. We helpen jongeren tussen de 14 en 23 jaar met een (dreigende) afstand tot de arbeidsmarkt of het onderwijs op weg naar scholing of een baan. In iedere kwajongen schuilt namelijk een harde werker en in iedere harde werker een kwajongen.

Over ons

Door, voor én met kwajongens

Samen met onze opdrachtgevers geven we jongeren nieuwe kansen. Daarbij draaien we niet om problemen heen, maar erkennen we ze en buigen we ze om tot iets positiefs!

Jongeren worden zonder teveel nadruk op gedragswijzigingen beïnvloed door een rolmodel en uiteindelijk opgeleid tot vaklieden. We maken impact door de jongeren de ervaring, waardering en beleving van een ‘reguliere baan’ te bieden.

Over ons

De Kwajongens werkt samen

De Kwajongens gaat actief op zoek naar samenwerking met andere partijen die van toegevoegde waarde kunnen zijn voor de ontwikkeling van onze jongeren. Om jongeren positief te laten uitstromen, gaan we op zoek naar bedrijven en/of scholen die aansluiten bij het perspectief van de  jongeren.

"Jan is na 2 maanden bij De Kwajongens uitgestroomd als dakdekker. In samenwerking met Faber Personeelsdiensten hebben we Jan weer perspectief geboden op de arbeidsmarkt; een perspectief dat passend is bij de wensen en kwaliteiten van Jan."

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.